Pe-Gas Rybnik

Czym jest gaz płynny, ciekły i co powinniśmy o nim wiedzieć?

LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan-butan), gazol – mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą.

Nasza firma handluje gazem Propan (bez domieszki butanu) który jest gazem wysoko kalorycznym i bardziej efektywnym.

Podstawową różnicą, najistotniejszą dla każdego użytkownika gazu płynnego, jest jego temperatura parowania. Propan swobodnie paruje do temperatury – 42oC, natomiast butan tylko do temperatury 0oC. W praktyce oznacza to, że w zbiornikach naziemnych w instalacjach przydomowych powinien znajdować się propan. Jest to istotne szczególnie w okresie zimowym, kiedy temperatura spada poniżej zera, a do pracy większości urządzeń niezbędna jest faza gazowa. W butlach używanych do gotowania może znajdować się mieszanka propanu – butanu, ponieważ gaz w nich użytkowany jest zawsze w temperaturze przekraczającej zero stopni.

Pojęcia „gaz płynny” używa się w stosunku do gazów takich jak propan, butan i ich mieszanek. Nazwa bierze się stąd, że gazy te w temperaturze pokojowej oraz pod stosunkowo małym ciśnieniem zmieniają swój stan skupienia z lotnego na ciekły. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

  • paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych (np. promienników gazowych, nagrzewnic)
  • źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych
  • paliwo silnikowe – autogaz
  • paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali
  • paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji
  • paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych np. w fabrykach ceramiki oraz cegielniach

Dzięki skropleniu gazu zyskujemy możliwość zmagazynowania dużej jego ilości w małych pojemnikach, umożliwiających swobodny transport. Transport gazu płynnego nie wymaga budowy rozległych sieci rurociągów, jak to się dzieje w przypadku gazu ziemnego (metanu). Warto również pamiętać, że z jednego litra LPG (propanu –butanu) w fazie ciekłej powstaje po odparowaniu 250 litrów gazu. A zatem wydajność z 11 kg butli to 5500 litrów (5,5 m³) fazy lotnej LPG.

Chcesz wiedzieć, jak powstaje / skąd się bierze gaz płynny? Zobacz: Sposoby pozyskiwania gazu ciekłego

Gaz płynny jest paliwem bezpiecznym pod warunkiem właściwego obchodzenia się z nim. Gaz płynny w stanie naturalnym jest nietrujący (w odróżnieniu do gazu zimnego) i bezwonny.

Dystrybutorzy nawaniają jednak sztucznie gaz płynny, aby w przypadku nieszczelności łatwo można było go wykryć.

LPG/Propan jest gazem w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu. W temperaturze pokojowej ulega on skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 85% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

Szukasz dostawcy gazu propan na cele grzewcze i technologiczne?
Potrzebujesz zbudować instalację przyłącza gazu płynnego do budynku?

A może jesteś zainteresowany ofertą zbiorników naziemnych i podziemnych do gazu płynnego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!