Pe-Gas Rybnik

Czym różni się gaz płynny od gazu ziemnego?

Są to związki z tej samej rodziny węglowodorów. Gaz ziemny – głównie metan – różni się od gazu płynnego właściwościami fizycznymi, sposobami pozyskiwania i transportu.

Podstawową różnicą jest to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza (ok. dwukrotnie), w przeciwieństwie do gazu ziemnego, który jest o połowę od niego lżejszy. Gaz ziemny, jako lżejszy od powietrza, w przypadku nieszczelności rozprzestrzenia się w całym pomieszczeniu.

Gaz ziemny pozyskiwany jest poprzez wydobycie bezpośrednie z pokładów podziemnych (stąd nazwa „naturalny”). Gaz ziemny wymaga budowy rozległych sieci rurociągów, podczas gdy gaz płynny daje się skroplić pod niewielkim ciśnieniem, dzięki czemu można zmagazynować duże ilości gazu w małych pojemnikach.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

Szukasz dostawcy gazu propan na cele grzewcze i technologiczne?
Potrzebujesz zbudować instalację przyłącza gazu płynnego do budynku?

A może jesteś zainteresowany ofertą zbiorników naziemnych i podziemnych do gazu płynnego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!