Pe-Gas Rybnik

Sposoby pozyskiwania gazu ciekłego

Gaz płynny rzadko bywa surowcem naturalnym, najczęściej powstaje jako produkt pochodny ropy naftowej w rafinerii, jako jedna z jej najlżejszej frakcji. W Polsce gaz ciekły pozyskiwany jest głównie z krakowania oraz uwodornienia ropy naftowej, czyli procesów, w czasie których następuje termiczny rozkład węglowodorów połączony z ich uwodornieniem.

Istnieją trzy główne sposoby pozyskiwania gazu płynnego:

  • krakowanie – podgrzewanie ropy bez dostępu powietrza (rozkład dużych drobin węglowodorowych zawartych w ropie naftowej na większą liczbę małych drobin)
  • bezpośrednie wydobycie z odwiertów ropy naftowej i naturalnych złóż (podczas wydobycia gazu ziemnego) Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu oraz podczas procesu odazotowania gazu ziemnego
  • uwodornianie ropy naftowej – polega na wzbogaceniu jej w wodór w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Z węglowodorów ciężkich otrzymuje się węglowodory lekkie o większej zawartości wodoru i niższej temperaturze wrzenia.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

Szukasz dostawcy gazu propan na cele grzewcze i technologiczne?
Potrzebujesz zbudować instalację przyłącza gazu płynnego do budynku?

A może jesteś zainteresowany ofertą zbiorników naziemnych i podziemnych do gazu płynnego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!