Pe-Gas Rybnik

Zasady bezpiecznego użytkowania gazu w butlach

Poduszka gazowa jest to część przestrzeni butli, która umożliwia swobodne zwiększanie objętości gazu podczas wzrostu temperatury. Bezpieczną poduszkę gazową uzyskuje się w wyniku napełnienia butli w 85%. Jest to też zasada uznawana w napełnianiu dużych zbiorników przydomowych bądź produkcyjnych.

Warto również pamiętać o tym, że jedynie w profesjonalnych rozlewniach gazu każda butla zostaje poddana przeglądowi – sprawdzana zostaje szczelność zaworów, samej butli, zużycie uszczelek, pojemniki zaś, które budzą jakiekolwiek wątpliwości są kierowane na dokładniejsze badania, określające czy może być ona dalej bezpiecznie eksploatowana. W przypadku stwierdzenia niezdatności butli jest ona natychmiast wycofywana z obrotu i zastępowana nową, sprawną technicznie butlą.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

Szukasz dostawcy gazu propan na cele grzewcze i technologiczne?
Potrzebujesz zbudować instalację przyłącza gazu płynnego do budynku?

A może jesteś zainteresowany ofertą zbiorników naziemnych i podziemnych do gazu płynnego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!